תקנון מבצע תקן תאונה – קבל הטבות

תקנון מבצע ״תקן תאונה – קבל הטבות״ 

חברת מרכז שירות תכלת בע"מ –  (להלן: "החברה") הינה מרכז שירות מורשה מאזדה ופורד בראשון לציון שכתובתה ברחוב האצ״ל 10, תקיים מבצע בשם ״תקן תאונה – קבל הטבות״  (להלן: "המבצע"), אשר תנאיו מפורטים בזאת להלן:

מהות המבצע

במסגרת המבצע יהיו זכאים לקוחות שיציגו את מודעת הפרסום הרלוונטית ממקומון ״גל גפן״ או כאלו שירשמו מבעוד מועד באתר ייעודי בכתובת thelet.co.il, לקבל את ההטבות שפורסמו. בתנאי שיבצעו את תיקון התאונה בחברה.

המבצע יכנס לתוקף בעת שהלקוח יגיע לתקן את רכבו בחברה, במסגרת הפעלת פוליסת הביטוח של הרכב המסוים. ההטבות לא ינתנו במידה ותיקון התאונה יתבצע  ללא הפעלת הפוליסה של חברת הביטוח. 

המבצע תקף לכל מותגי הרכבים וללקוחות כל חברות הביטוח בישראל וזאת בתנאי שבתנאי הפוליסה של המבוטח תהיה קיימת האופציה לתקן את הרכב במוסך שלא נמנה עם מוסכי ההסדר של חברת הביטוח.

 מועדי המבצע

המבצע יתקיים החל מיום 16.5.2021 ויסתיים ביום 31.12.21 (להלן: "תקופת המבצע"). היום האחרון של תקופת המבצע הוא היום האחרון בו ניתן יהיה לממש את תנאי המבצע.

סייגים והגבלות

מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה לעיל יחולו הסייגים והמגבלות להלן:

החברה רשאית להאריך ו/או לסיים את תקופת המבצע ו/או לשנות את תנאי המבצע כפי שימצאו לנכון, וזאת אף ללא הודעה מראש. האתרים הרלוונטים למבצע, אופן ההזמנה והמימוש. 

הבהרה: בהנחה שהלקוח יזין את פרטיו באתר, ההטבה תהיה שמורה לו עד למועד סיום המבצע. בהנחה שהלקוח הזין את פרטיו אך לא הגיע לממש את זכותו עד לתאריך סיום המבצע – ההטבה מתבטלת. 

קבלת ההטבה מותנית בתיקון תאונה רק בהפעלת פוליסת הביטוח של המבוטח. 

מימוש ההטבות בכפוף לתיקון תאונה ברכב. ההטבות ינתנו לרכב המסוים בו תוקנה התאונה. ההטבה אינה ניתנת להעברה.

אין כפל מבצעים והנחות.

עלות תיקון התאונה תקבע על ידי שמאי מוסמך מטעם חברת הביטוח של הלקוח שיהיה מוסכם על מרכז השירות.

גובה ההשתתפות העצמית שתגבה החברה מהלקוח יקבע בין הצדדים בעת קבלת הרכב למרכז השירות.

הגבלת אחריות

לחברה עומדת הזכות להפסיק בכל עת את המבצע ו/או לבטל את המבצע ו/או לשנות את תנאי המבצע בכל עת עפ"י שיקול דעתן הבלעדי וזאת אף ללא הודעה מראש.

הלקוח מסכים לכך שהחברה אינה צד בקביעת עלות תיקון התאונה, וכי עלות זו תקבע בלעדית על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח. 

הוראות כלליות

התקנון ימצא לעיונם של לקוחות המבצע באתר האינטרנט הייעודי למבצע. 

למידע נוסף בנגוע למבצע ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה בטלפון 03-6238000. 

לתיאום טיפול

השאירו לנו פרטים ונחזור בהקדם עם תור לטיפול!

דילוג לתוכן